Navigation
Your Cart

Privacy Policy

SIA “City Code”, reģistrācijas Nr. 40203215623, juridiskā adrese: "Jurīši", Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, izpilda ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA “City Code” veic personu datu apstrādi un aizsargā tās rīcībā esošos Jūsu personas datus.


SIA “City Code” veic tikai tādu Jūsu personas datu apstrādi, kurai Jūs esat piekritis labprātīgi, vai, kura tiek veikta, pamatojoties uz līgumattiecībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek veikta, lai aizsargātu SIA “City Code” likumiskās intereses.
Kādus personas datus apstrādā

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat SIA “City Code” vietnē www.pifu.lv, vai kurus SIA “City Code” iegūst saistībā ar Jums. Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.). Sniedzot SIA “City Code” savus personas datus, Jūs apzināties un pilnībā piekrītat tam, ka SIA “City Code” apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā piemērojamiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.
Personas datu glabāšana


Personas datu elektroniskā glabāšana uzņēmuma serveros tiek nodrošināti ar vairāklīmeņu drošību, t.sk.:
- aizsardzība pret ārēju ielaušanos,neļaujot potenciālajam uzbrucējam nesankcionēti piekļūt datiem.
- aizsardzība pret datorvīrusiem un ļaunprogrammatūru, nodrošinot kontroli un aizsardzību pret datorvīrusiem un ļaunprogrammatūru.

Piekļuves kontrole, IT sistēmas tiek aizsargātas ar lietotājvārdiem un parolēm, kur piekļuve tiek nodrošināta tikai pilnvarotiem lietotājiem. Katram lietotājam ir savs lietotājvārds un parole, un definētas lomas un piekļuves.
Personas datu izmantošana


Mēs ievācam informāciju, lai izprastu Jūsu vajadzības un sniegtu jums kvalitātīvāku pakalpojumu, tostarp: veicam iekšējo uzskaiti un kontroli un izsūtam reklāmas e-pasta ziņojumus par jauniem produktiem, īpašiem piedāvājumiem vai citu informāciju, ko mēs uzskatām par interesantu, izmantojot Jūsu sniegto e-pasta adresi.
Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatne ir tīmekļa servera nosūtīts neliels fails klientam, kura tiek saglabāta lietotāja datorā parastā datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Tiklīdz piekrītat, fails tiek pievienots un sīkfails palīdz analizēt interneta datplūsmu vai ļauj jums uzzināt, kad apmeklējat konkrētu vietni.

Mēs izmantojam satiksmes žurnāla sīkfailus, lai noteiktu, kuras lapas tiek izmantotas un veiktu tīmekļa lapas datplūsmas analīzi.  Tas palīdz mums uzlabot mūsu vietni, pielāgojot to klientu vajadzībām. Šo informāciju izmantojam tikai datu analīzes nolūkos. Sīkdatne nesniedz mums piekļuvi jūsu datoram vai jebkādu informāciju par jums, izņemot datus, kurus izvēlaties mums sniegt. Varat izvēlēties pieņemt vai noraidīt sīkfailus.
Datu drošība

Lai pildītu savas saistības pret Jums, SIA “City Code” nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams SIA “City Code” likumīgo, līgumisko vai komercdarbības mērķu sasniegšanai.Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Klienta priekšā pieņemto saistību izpildei.

SIA “City Code” ievēro un ir ieviesusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi, nejaušu vai pretlikumīgu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai labošanu, kā arī pret jebkādu cita veida nelikumīgu apstrādi.

SIA “City Code” dara visu iespējamo, lai aizsargātu tās rīcībā esošos personas datus. Tomēr, ja uzskatāt, ka ir aizskartas Jūsu tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā, nosūtot pa pastu uz adresi: SIA “City Code” "Jurīši", Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 vai elektroniskā pasta veidā, parakstot attiecīgo pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pasta adresi: info@citycode.lv, lai pēc iespējas ātrāk varētu atrisināt neskaidrības. SIA “City Code”, kā personu datu pārzinis informē, ka Jums ir tiesības iegūt informāciju par ievāktajiem datiem, pieprasīt labot/ dzēst informāciju.

SIA “City Code” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas mājas lapā www.pifu.lv

Cookies
We use our own and third party cookies to improve our services and your shopping experience. If you continue browsing, you are deemed to have accepted our

 Policy on cookies